ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ

insidemaruey1marueyp