ขอเชิญชวนใช้ฐานข้อมูล e-Book

                                                                                  
ในระหว่างที่สำนักหอสมุดปิดให้บริการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คณาจารย์และนักศึกษา ทางสำนักหอสมุดจึง
จัดช่องทางการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา 2 ฐานดังต่อไปนี้
1) eBook Academic Collection เป็นฐานข้อมูลมีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย eBooks จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อ
URL ตรงสำหรับการใช้งาน >> https://search.ebscohost.com/login.aspx…
2) eBook Subscription Clinical Collection Trial คอลเลกชันหนังสือออนไลน์จำนวนมากกว่า 3,800 เล่มซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความชำนาญทางการแพทย์ การพยาบาล สุขภาพและสาขาการปฏิบัติงานทั่วไป ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาล่าสุดของ e-books ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้เสมอ
URL ตรงสำหรับการใช้งาน >> http://search.ebscohost.com/login.aspx…
ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีการกรอก usermane และ password โปรดติดต่อที่ Inbox : http://m.me/payapuniversitylibrary