กำหนดคืนวันสุดท้ายของนักศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2562