ขอเชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI

                                                                             

** Access to database > https://oversea.cnki.net/index/
หมายเหตุ: ใช้ได้ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
Note: This database can access in campus only.

** วิดิโอแนะนำฐานข้อมูล ภาษาไทย https://www.youtube.com/watch?v=DwSEDtrpGdc

Video Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=mEt8aXGRkLc&t=6s

CNKI EXPRESS 2.0平台演示视频 https://www.youtube.com/watch?v=EYHzBw49dB4