ตัวแทนจำหน่าย/สำนักพิมพ์ในประเทศ

 
ตัวแทนจำหน่าย/สำนักพิมพ์ในประเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
กนกบรรณสาร www.kanokbannasan.org
คิโนะคูนิยะ www.kinokuniya.com
เคล็ดไทย www.kledthaishopping.com
ซัคเซสมีเดีย www.successmedia.com
ซีเอ็ดยูเคชั่น www.se-ed.com
ดวงกมลสมัย www.dktoday.net
ดอกหญ้า www.dokya.com
ดีเอ็มจี บุ๊คส์ www.dmgbooks.com
ทีวีบูรพา www.tvburabha.com
ธรรมนิติเพรส www.dharmnitibook.com
บีทูเอส www.b2s.co.th
ป่าใหญ่ครีเอชั่น www.payai.com
พาโนราม่าเวิลด์ไวด์ www.panoramaworldwide.com
พี.บี. ฟอร์บุ๊คส์ www.pbforbook.com
มติชน www.matichonbook.com
ร้านนายอินทร์ www.naiin.com
ริเวอร์ บุ๊คส์ www.riverbooksbk.com
วิญญูชน www.winyuchon.co.th
เวิลด์ไวด์ เมดิคอล เชสท์ www.mymedicalchest.com
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chulabook.com
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.kubook.ku.ac.th
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.bookstore.tu.ac.th
ศูนย์หนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) www.nstda.or.th
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) www.tpabookcentre.com
สำนักหนังสือไต้ฝุ่น www.typhoonbooks.com
สูตรไพศาล www.soutpaisallaw.com
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ www.expernetbooks.com
เอเชียบุ๊คส์ www.asiabooks.com
แอดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ www.amsbook.com

ตัวแทนจำหน่าย/สำนักพิมพ์ในต่างประเทศ

 

 
ตัวแทนจำหน่าย/สำนักพิมพ์ในต่างประเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
Advance Music www.advancemusic.com
Amazon www.amazon.com
Blackwell Book Services www.bookshop.blackwell.com
Cambridge University Press www.cambridge.org
CD Sheet Music www.cdsheetmusic.com
Cengage Learning (Brooks/Cole, Heinle, Schirmer, South-Western, Wadsworth) www.academic.cengage.com
CRC Press www.crcpress.com
Culinary and Hospitality Industry Publications Services www.chipsbooks.com
Elsevier www.elsevier.com
Greenwood Publishing Group www.greenwood.com
mmmHarcourt Trade Publishers www.harcourtbooks.com
Heinemann www.heinemann.com
J.W. Pepper & Sons www.jwpepper.com
Jamey Aebersold Jazz www.aebersold.com
John Wiley & Sons (Asia) http://as.wiley.com
Kendor Music www.kendormusic.com
McGraw-Hill Professional www.mhprofessional.com
Palgrave/Macmillan www.palgrave.com
Pearson Higher Education www.pearsonhighered.com/bookseller
Peter Lang Publishing Group www.peterlang.com
Routledge www.routledge.com
Routledge Reference www.routledgereference.com
Sage Publications www.sagepub.com
Sheet Music Plus www.sheetmusicplus.com
Springer www.springer.com
Taylor & Francis Books www.taylorandfrancis.com