รูปที่ 3 บ้านพักของนายแพทย์เอ็ดวิน ซี. คอร์ต
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 3 บ้านพักของนายแพทย์เอ็ดวิน ซี. คอร์ต  
            นายแพทย์เอ็ดวิน ซี. คอร์ต ได้หาทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาล ซึ่งได้รับทุนจาก Mrs. Cyrus McCormick สมทบกับชาวเชียงใหม่สร้างโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยเริ่มสร้างอาคารหลังแรกในปี 2463 และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2468  
     
            Prince Mahidol lived at Dr. Edwin C. Cort's home while practicing medicine at McCormick Hospital.