รูปที่ 4 พระราชหัตถเลขา ของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 4 พระราชหัตถเลขา ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
            พระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเมื่อครั้งเสด็จมาทรงงานแพทย์ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  
     
            Prince Mahidol wrote this letter about his life at McCormick Hospital while practicing medicine in Chiang Mai.