รูปที่ 15 แผนที่เชียงใหม่ พ.ศ.2456 แสดงพื้นที่ตั้งโครงการมหาวิทยาลัยคริสเตียน
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 15 แผนที่เชียงใหม่ พ.ศ.2456 แสดงพื้นที่ตั้งโครงการมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
            แผนที่เชียงใหม่ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง พ.ศ.2456 แสดงถึงพื้นที่ที่คณะมิชชันวางแผนจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
     
            This 1913 map of the east bank of the Ping River in Chiang Mai clearly shows the area the Presbyterian Mission had designed as the campus of the future Christian Univeristy in Chiang Mai.