รูปที่ 3 ศาสนาจารย์ ดร. ดาเนียล แมคกิลวารี
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 3 ศาสนาจารย์ ดร. ดาเนียล แมคกิลวารี  
            ศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี เดินทางเข้ามาประเทศไทยใน พ.ศ.2401 พร้อมกับ ศาสนาจารย์โจนาธาน วิลสัน และภรรยา ต่อมา ศาสนาจารย์โนอาห์ แมคโดนัลด์ และภรรยา ได้ตามมาสมทบ ภายหลังได้มีการตั้งเพรสไบเทอรีแห่งสยาม และขยายงานไปสู่ภูมิภาคในเวลาต่อมา ในพ.ศ.2410 มีการจัดตั้งมิชชันชั้นใหม่ แยกจากสยามมิชชัน เรียกว่า "ลาวมิชชัน" มีการจัดตั้งคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ และศาสนาจารย์ ดร. ดาเนียล แมคกิลวารี ยังได้จัดตั้งสำนักฝึกอบรมทางศาสนศาสตร์ขึ้น ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นโรงเรียนพระคริสตธรรม ใน พ.ศ.2455  
     
            The Rev. Dr. Daniel McGilvary arrived in Siam in 1858. He married Sophia Bradley, daughter of the Rev. Dan Beech Bradley Dr. McGilvary and Dr. Jonathan Wilson, the Rev. Noah McDonald, along with their wives, decided to establish a new Presbyterian mission to Northern Thailand in 1867, which they called "The Lao Mission." Dr. McGilvary not only established First Church in Thiang Mai, he also established many local churches, traveled extensively spreading the Gospel and began the first school for the training of local people for the ministry. This school became the Thailand Theological Seminary in 1912 and the McGilvary Faculty of Theology of payap University in 1979.