รูปที่ 4 พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์
(พ.ศ.2399-2413) เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 6
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 4 พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ (พ.ศ.2399-2413) เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 6  
            พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ (พ.ศ.2399-2413) เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 6 เป็นโอรสองค์ที่ 2 ของพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ซึ่งรู้จักกับศาสนาจารย์ นายแพทย์แดน บิช บรัดเลย์ เป็นผู้อนุญาตให้ ศาสนาจารย์ ดร. ดาเนียล แมคกิลวารี ขึ้นมาทำงานที่เชียงใหม่  
     
            Chao Kawilorot was the Sixth Prince in the Chiang Mai dynasty and was the son of Prince Kawila. Prince Kawilorot knew Dr. Dan Beech Bradley well and invited Dr. Daniel McGilvary to a mission in Chiang Mai in 1867.