รูปที่ 10 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการคนที่สองของ
วิทยาลัยพายัพ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2520-2527)
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 10 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการคนที่สองของวิทยาลัยพายัพ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2520-2527)  
            ใน พ.ศ.2520 สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้แต่งตั้งให้ ดร.อำนวย ทะพิงค์แก เป็นผู้อำนวยการคนที่สองของวิทยาลัยพายัพ ต่อจาก นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์  
     
            In 1977 the Church of Christ in Thailand appointed Dr.Amnuay Tapingkae as the second president of Payap College. He served in That capacity until 1984, when the status of Payap College was changed to payap University.