รูปที่ 7 พิธิเปิดวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2514
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 7 พิธิเปิดวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2514  
            สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้รับอนุมัติเปิดดำเนินการวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2517 และมีพิธีเปิดวิทยาลัยพายัพอย่างเป็นทางการที่เขตแก้วนวรัฐเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2517 โดย ดร.สุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  
     
            Dr.Sukit Nimmanhaemintra, Minister of Education, chaired the ceremony for the opening of Payap College June 22, 1974.