รูปที่ 9 รับมอบใบอนุญาติ
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 9 รับมอบใบอนุญาติ  
            กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเปิดดำเนินการวิทยาลัยพายัพเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2517 โดยมี ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน ประธานคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยพายัพเป็นผู้รับมอบ  
     
            Commissioner Keo Netayotin, Chairman of the Organizing Committee of Payap College, receives the Royal Decree in the name of the Foundation of the Church of Christ in Thailand, March 21, 1974.