รูปที่ 6 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2527-2539)
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 6 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2527-2539)  
            เมื่อวิทยาลัยพายัพมีการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยพายัพใน พ.ศ.2527 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก จึงดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยพายัพ  
     
            Dr.Amnuay Tapingkae became the president of Payap University with the change in status from college to university in 1984.