ประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง
ประเพณีตานต๊อด (ผ้าป่า)
ประเพณีการสืบชะตา ทำได้ทุกเดือน
ประเพณีตานข้าวใหม่ ข้าวจี่ ข้าวหลาม
ประเพณีบวชลูกแก้ว
ประเพณีตานก๋วยสลากเมืองเหนือ
ประเพณีตั้งธรรมหลวง
ประเพณีบูชาเสาอินทขิล

 

 

 

 
ป๋าเวณีล้านนา