เพลงซอพื้นเมืองล้านนา2
ซอผัวเมียแบ่งทรัพย์ ซอเงี้ยวเกี้ยวสาว ซอเกี้ยวสาวจอมทอง ซอเกี้ยวสาวป่าเมี่ยง ซอเกี้ยวสาวสองแคว ซอเกี้ยวสาวเมืองสอง
ซอเกี้ยวสาวพม่า ซอมหาชาติ กัณฑ์ ซองไว้อาลัยกษัตริย์เจ้า ซอสังขาราธรรม ซอปั๋นปอ
   

เพลงซอพื้นเมืองล้านนา
ซอคนเฒ่าขี้เหล้า ซอสังขาราธรรม ซอดาปอย ลาปอย ซอผัวเมียแบ่งทรัพย์ ซอบ่าวมุ่นแม่ฮ้าง ซอจุ๊สาวน้อยคนงาม
ซอปักซั้งตั้งกิน ซอเกี้ยวสาวจอมทอง ซอเงี้ยวเกี้ยวสาว ซอหงษ์เหิน    
   

พิณเปี๊ยะ
อื่อกั่นโลงปลาย

กล่อมนางนอน

มอญลำปาง สร้อยเวียงพิงค์ แหย่งหลวง ไหว้ครูมวย
ฤาษีหลงถ้ำ พม่า หอคำหน้อย ปราสาทไหวยอง พร้าวไกวใบ สาวไหมเชียงราย
ล่องน่าน อื่อกั่นโลงเค้า        
   

Amazing Lanna

ซอฮือ

จะปุ

พม่า ไทยใหญ ละม้าย เชียงใหม่

หอคำ

ฤาษีหลงถ้ำ สร้อยเวียงพิงค์ ปราสาทไหว ล่องแม่ปิง น้อยใจยา
   

กลองบูชาล้านนา
Riwbaibong Phatsae Khoaw Khong Namtok Tat Rhythm

Phatsae Cha Bab Pucha Dhamma Rhythm

Phat Saebabmayamphai Rhythm

Chaiyadithi Rhythm

Sua-Kob-Tu Rhythm

Manawlongkhong Rhythm Longnan Rhythm