การทำเครื่องเขินของชาวไทยเขิน


วงปี่จุม
      

      
   ฟ้อนเล็บ


ฟ้อนม่านมุยเชียงตา


น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่


สะพานข้ามแม่น้ำปิง


ทิวทัศน์นครเชียงใหม่ถ่ายทางอากาศ


การเดินทางเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารีนางฟ้อนของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีฟ้อนรำพื้นเมืองเชียงใหม่นางฟ้อนของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี


ผู้หญิงสมัยรัชกาล ที่ 5
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จประพาสภาคเหนือผู้หญิงเงี้ยวมณฑลพายัพ


พิธีสมโภชช้าง

ประชาชนรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เสด็จเยี่ยมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์หมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทยเรือสีดอ
พิธีสมโภชเสาหลักเมืองรถยนต์โบราณ ภาพถ่ายโดย
หลวงอนุสาร สุนทร พ.ศ. 2445


เนติบัณฑิตยสภาในสมัยรัชกาลที่ 6
กรมพระกำแพงเพชรทรงช้าง
ตามเสด็จเข้านครเชียงใหม่
ขบวนช้างพระที่นั่งคราวพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าฯเสด็จประพาสเชียงใหม่
พ.ศ. 2468
ฝูงชนสนุกสนานในวันมหาสงกรานต์
ตรงสะพานนวรัฐ
เสด็จในกรม กรมพระยาภานุพันธุ์วงศ์วรเดช
เสด็จโดยม้าพระที่นั่งไปตามถนนท่าแพ

 หญิงบรรดาศักดิ์สมัยรัชกาลที่ 5


หญิงโสเภณีสมัยต้นรัชกาลที่ 5