“ครัวตาน” 
  
  


การดำเนินวิถีชีวิตของเกษตรกร
ในภาคเหนือสมัยรัชกาลที่  5-6
   วิถีชีวิตสตรีล้านนาสมัยก่อน
ครกมอง สำหรับชาวบ้านใช้ตำข้าวเปลือก

“หลองข้าว” (ยุ้งข้าว) 

การแต่งกายของหญิงชาวบ้านภาคเหนือ
เมื่อ 100 ปีก่อน

การดำเนินชีวิตของเกษตรกรในภาคเหนือ
สมัยรัชกาลที่ 5-6

ประเพณีบวชลูกแก้ว

 ใส่บาตรในงานแห่ครัวทาน

    
ขบวนช้างบรรทุกเสบียงและคน
วัวต่างเมืองเชียงตุง


     
 การเดินทางของพ่อค้าต่างเมือง
     เชียงตุงหรือยูนาน     
      

 การเผาศพ

การปล่อยโคมลอยในประเพณียี่เป็ง

   การทำเมี่ยงในงานปอย 

ชาวบ้านชาย-หญิง ต่อบุหรี่ขี้โย

 ครัวไฟของชาวบ้านล้านนา

ผู้สูงอายุนำอาหารไปถวายพระที่วัด

สิ่งของและจตุปัจจัยที่เตรียม
ถวายพระภิกษุสงฆ์

       
  การเดินทางของพ่อค้า
โดยบรรทุกลาต่างเมืองเชียงตุง

   
วิถีชีวิตชนบทเด็กขี่ควาย

 ชาวไทยลื้อนั่งคุยกัน

 

การตำน้ำพริกในงานบุญ
       

แบบจำลองบ้านพร้อมอุปกรณ์ของใช้
ถวายทานไปให้ผู้ตาย
แห่ลูกแก้ว

      การจานใบลาน
       


ตานก๋วยสลาก