ถนน.ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0-5324-1255,0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486 Fax : 053-241983 http://www.payap.ac.th/
     

ข้อมูลพื้นฐาน

  • มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาวมีอยู่ 3 อำเภอคือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย และอำเภอสันกำแพง

 

 

 

 

ในเขต
1.เทศบาลตำบลท่าศาลา
  2. ตำบลวัดเกตุ
  3. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ในเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตร