โรงเรียนในเขตที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยพายัพมีดังนี้

โรงเรียนวชิรวิทย์ เลขที่ 93/111 หมู่ 5 ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : http://www.wachirawit.ac.th/ : โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

โรงเรียนจิตราวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราษฏร์อุทิศ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-24207 : http://www.jtw.ac.th/

โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 :์โทรศัพท์ 053-2 62852

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (50000) โทรศัพท์ 0-5324-6166 http://www.kwc.ac.th

โรงเรียนเชตุพนศึกษา หมู่ 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5330-6295, 0-532-46299 http://www.ctp.ac.th/

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ที่อยู่ : 19 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร: 0-5324-1503 http://www.cmc.ac.th

โรงเรียนดาราวิทยาลัย 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร: 053-241039 โทรสาร: 053-249152 http://www.dara.ac.th

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 05324-2038 แฟ็กซ์: 05330-6415 : http://www.prc.ac.th

 
โรงเรียนบ้านสันพระเนตร โรงเรียนรัฐบาล ระดับชั้นอนุบาล-ป.6 ที่อยู่: หมู่ 4 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์: 053-4 92990, 053-4 60281

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ที่อยู่: ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์:053-2 45076

โรงเรียนอนุบาลพิงครัตน์ โรงเรียนเอกชน เตรียมอนุบาล - ม.6 ที่อยู่: 9 มนตรี ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 053-3 02855-8, 053-2 66409, 053-2 66416-23 โทรสาร: 053-2 66401: http://www.pingkarat.com/
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ ที่อยู่: 220 แก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 053-2 41680 http://coopgroup86.pr.in.th/Kukum/
โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ที่อยู่: 308/2 เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 053-2 1RHIGAQ895F8DPUNTX863, 053-800074 : http://khansuwanschool.org/ : โรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล - ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย โรงเรียนรัฐบาล สอนอนุบาล-ม.3 ที่อยู่: 219 ท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต อำเภอเมือ เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 053-241863 โทรสาร: 053-261867 : http://www.thasatoi.ac.th/
 
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตุการาม โรงเรียนสังกัดเทศบาล อนุบาล 1 - ป.6 ที่อยู่: 19/1 หน้าวัดเกต ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 053-243945
 

โรงเรียนจิตภักด โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ที่อยู่: 80 ซอย 1 หน้าวัดเกตุ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 053-247667