วัด ในเขตที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยพายัพมีดังนี้

วัดบวกครกหลวง 24 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 : http://www.watbuakkhrok.com
วัดศรีบัวเงิน หมู่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 :

วัดบ้านมอญ เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 : http://watbanmon.com/

 
วัดสันกลางเหนือ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
 
วัดสันกลางใต้ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
 

วัดสีมาราม ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

 

.วัดเกตุการาม ต.วันเกตุ อำเมือง จ.เชียงใหม่ : http://www.chiangmai-thailand.net/temple/gategaram/gategaram.html