คริสตจักร ในเขตที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยพายัพมีดังนี้

 
คริสตจักรที่หนึ่ง ที่อยู่ : 10 ถ.เจริญราษฏร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-243072
 

คริสตจักรธรรมประทีป ที่อยู่: 20 หมู่ 2 ถนนธนุษย์พงษ์ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 053-304019

 
คริสตจักรนานาชาติล้านนา ที่อยู่ : 5/2 ซอย 6 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 053-247830
 
คริสตจักรพายัพ ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยพายัพ ตู้ ป.ณ. 101 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-851059
คริสตจักรพระพร ที่อยู่ : 208/27 ซอยเจริญสุข ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000