ชื่อ - สกุล : นายคำผาย นุปิง

วัน/เดือน/ปี เกิด : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2463

ชื่อบิดา - มารดา : นายใจ – นางเบาะ นุปิง

คู่สมรส : นางบิน นุปิง

บุตร : จำนวน 5 คน

ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 87/3 ตำบลน่าน้าว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

การศึกษา : - ประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2478

เกียรติคุณ :

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ 2538

รายละเอียดเพิ่มเติม