ชื่อ - สกุล : มานพ ยาระณะ

ชื่อในวงการ : "ป้ออุ้ยพัน" หรือ "ป้อครูพัน"

วัน/เดือน/ปี เกิด : 5 กันยายน พ.ศ. 2478

ชื่อบิดา - มารดา : คำปัน - บัวเขียว ยาระณะ

ชื่อคู่สมรส : สมัย ยาระณะ

บุตร : จำนวน 1 คน นางสาวชลธาร ยาระณะ

การศึกษา : จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดศรีดอนไชย อำเภอเมืองเชียงใหม่

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม