ทดลองใช้ฐานข้อมูล

                                                                                   

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารฉบับสมบูรณ์กว่า 1,000 ฉบับ จากหลายทวีปทั่วโลก และยังเป็นแหล่งรวบรวมข่าวในส่วนภูมิภาคจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ทั่วโลก Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลที่ได้ประสบการณ์ในการสืบค้นสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ครอบคลุมที่สุด

สาขาวิชาที่ครอบคลุม: มานุษยวิทยา, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, กฎหมาย, เภสัชศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, ดนตรี และอื่นๆ

เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านล้างนี้…
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=asn