ทดลองใช้ฐานข้อมูล Access Pharmacy

Access Pharmacy_banner
สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ต้องการทดลองใช้ฐานข้อมูล Access Pharmacy ของ McGraw-Hill สามารถเข้าไปได้ที่ http://lib.payap.ac.th/onlinedb/index.html แล้วเลื่อนลงมาที่ Free Trial  หรือเข้าที่ http://accesspharmacy.mhmedical.com/ คู่มือในการใช้ฐานข้อมูล  http://lib.payap.ac.th/onlinedb/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0 %B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%20Access%20pharmacy.pdf   ** หมายเหตุ** ฐานข้อมูลนี้จะสามารถเข้า...
More

หนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

Feb_2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ...
More

หนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2559

Jan_2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ...
More

หนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2558

decem banner
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ...
More