ทดลองใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate

                                                                                   

Business Source Ultimate ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก
ฐานข้อมูลล่าสุดจากบริษัท EBSCO ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกๆ ฐานข้อมูล
มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกมากที่สุด ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Business Source Ultimate วารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง
วารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นวารสารชั้นนำในทุก ๆ สาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด, การจัดการ, ระบบสารสนเทศ, หลักการตลาด, การบัญชี
มีเนื้อหาวิดีโอยอดเยี่ยมคอลเล็กชั่นมากกว่า 60,000 วิดีโอจาก Associated Press ซึ่งเป็นสำนักข่าวชั้นนำของโลกได้เพิ่มมิติใหม่ในการวิจัย
วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับข้อความค้นหาจะปรากฏในภาพหมุนในรายการผลการค้นหา ด้วยภาพจาก 1930 ถึงปัจจุบันและอัพเดตทุกเดือนคอลเล็กชันจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย
คลิกที่นี่ >> http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bsu

รายชื่อวารสารที่มีในฐาน Business Source Complete
คลิกที่นี่ >> https://www.ebscohost.com/titleLists/bsu-journals.htm?_ga=2.39942626.1939224881.1504604391-612663876.1504250840